Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΛΑΤΩΝ

9 εγγραφές [6 - 9]

ΠΛΑΤΩΝ - Μενέξενος

Μτφρ. Ν. Κορκοφίγκας. 1951. Πλάτωνος “Μενέξενος”. Πρόλογος, εισαγωγικά μελετήματα, αρχαίο και νεοελληνικό κείμενο, σημειώματα. Αθήνα.
© 1951 Ν. Κορκοφίγκας

Περιεχόμενα

ΠΛΑΤΩΝ - Πολιτεία

Μτφρ. Ιωάννης Γρυπάρης. 2015. Πλάτων, “Πολιτεία”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

Πρώτη δημοσίευση σε καθαρεύουσα: Πλάτωνος “Πολιτεία”. Μετάφραση Ι.Ν. Γρυπάρη, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.

Πρώτη δημοσίευση σε δημοτική: Πλάτων, Πολιτεία. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Ιωάννης Γρυπάρης. Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, χ.χ.

Περιεχόμενα

ΠΛΑΤΩΝ - Πρωταγόρας

Μτφρ. Ηλίας Σπυρόπουλος. 2009. Πλάτων, “Πρωταγόρας”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2009 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΠΛΑΤΩΝ - Συμπόσιον

Μτφρ. Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος. 2004. Πλάτων, “Συμπόσιον”. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, υπομνήματα. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος