Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΞΕΝΟΦΩΝ

3 εγγραφές [1 - 3]

ΞΕΝΟΦΩΝ - Ἑλληνικά

Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. 2012. Ξενοφώντος “Ελληνικά”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ
© 2012 Λουκάς Ρούφος-Κανακάρης & Αθανάσιος Ρούφος-Κανακάρης

  • Πρώτη έκδοση: Ξενοφώντος “Ελληνικά”. Αθήνα: Γαλαξίας, 1966.
  • Δεύτερη έκδοση: Ξενοφώντος “Ελληνικά”. τόμ. 1-2. Αθήνα: Ωκεανίδα, 2000.

Περιεχόμενα

ΞΕΝΟΦΩΝ - Κύρου Ἀνάβασις

Μτφρ. Γεώργιος Δ. Ζευγώλης. 1981. Ξενοφώντα “Κύρου Ανάβαση. Η Κάθοδος των Μυρίων”. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 1981 ΟΕΔΒ

*Μέσα σε αγκύλες {} μεταφράζονται κάποια χωρία που παραλείφθηκαν στη σχολική μετάφραση του Γ. Ζευγώλη.

Περιεχόμενα

ΞΕΝΟΦΩΝ - Οἰκονομικός

Μτφρ. Έφη Δημητριάδου-Τουφεξή. 2007. Πλάτων, “Συμπόσιον”. Εισαγωγή, περίληψη, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2007 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα