Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

19 εγγραφές [1 - 5]

[ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ] - [Φιλίππου] ἐπιστολή (12)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2004. Δημοσθένης, “Κατά Φιλίππου Γ’”, “Κατά Φιλίππου Δ’”, “Επιστολή Φιλίπου”, “Προς την επιστολήν”, “Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Κατὰ Μειδίου (21)

Μτφρ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου. 1989. Δημοσθένους “Κατά Μειδίου”. Εισαγωγή, μετάφραση, ερμηνευτικές σημειώσεις. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων.
© 1989 Ακαδημία Αθηνών

Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Κατὰ Φιλίππου α΄ (4)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2002. Δημοσθένης, “Κατά Φιλίππου Α’”, “Ολυνθιακοί Α’, Β’, Γ’”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2002 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Κατὰ Φιλίππου β΄ (6)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2003. Δημοσθένης, “Περί της ειρήνης”, “Κατά Φιλίππου Β’”, “Περί Αλοννήσου”, “Περί των εν Χερρονήσω”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2003 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Κατὰ Φιλίππου γ΄ (9)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Μ. Αραποπούλου. 2004. Δημοσθένης, “Κατά Φιλίππου Γ’”, “Κατά Φιλίππου Δ’”, “Επιστολή Φιλίπου”, “Προς την επιστολήν”, “Περί των προς Αλέξανδρον συνθηκών”. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα