Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

6 εγγραφές [1 - 5]

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - Ἀλέξανδρος

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε. Μαλαθούνη. 2012. Πλούταρχος, “Αλέξανδρος”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε Μαλαθούνη

Περιεχόμενα

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - Θεμιστοκλῆς

Μτφρ. Μιχ. Χ. Οικονόμου. 1965. Πλουτάρχου “Θεμιστοκλής” και “Περικλής”. Αθήναη: ΟΕΔΒ.
© 1965 ΟΕΔΒ

* Μέσα σε αγκύλες {} μεταφράζονται κάποια χωρία που παραλείφθηκαν στη σχολική μετάφραση του Μιχ. Οικονόμου.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - Νικίας

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε. Μαλαθούνη. 2012. Πλούταρχος, “Νικίας”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε Μαλαθούνη

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - Περικλῆς

Μτφρ. Μιχ. Χ. Οικονόμου. 1965. Πλουτάρχου “Θεμιστοκλής” και “Περικλής”. Αθήναη: ΟΕΔΒ.
© 1965 ΟΕΔΒ

* Μέσα σε αγκύλες {} μεταφράζονται κάποια χωρία που παραλείφθηκαν στη σχολική μετάφραση του Μιχ. Οικονόμου.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - Σόλων

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε. Μαλαθούνη. 2012. Πλούταρχος, “Σόλων”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε Μαλαθούνη