Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

3 εγγραφές [1 - 3]

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Ἠθικὰ Νικομάχεια

Μτφρ. Δημήτριος Λυπουρλής. 2006. Αριστοτέλης, “Ηθικά Νικομάχεια”.. Τόμος 1ος: Βιβλία Α-Δ, τόμος 2ος: Βιβλία Ε-Κ. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2006 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - Ρητορική

Μτφρ. Δημήτριος Λυπουρλής. 2002, 2004. Αριστοτέλης, “Ρητορική”. Τόμος 1ος: Βιβλίο Α, τόμος 2ος: Βιβλία Β-Γ. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2002, 2004 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα