Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

6 εγγραφές [1 - 5]

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Ἀρεοπαγιτικός (7)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε Μαλαθούνη. 2012. Ισοκράτης, “Αρεοπαγιτικός”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε Μαλαθούνη

Περιεχόμενα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Ἑλένης ἐγκώμιον (10)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε Μαλαθούνη. 2012. Ισοκράτης, “Ελένης εγκώμιον”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε Μαλαθούνη

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Ἐπιστολὴ πρὸς Φίλιππον

Μτφρ. Βασίλειος Η. Τσακατίκας. 1981. Λόγοι του Δημοσθένη, “Γ’ Ολυνθιακός”, “Υπέρ της ελευθερίας των Ροδίων”, Ισοκράτη “Επιστολή προς Φίλιππον”. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 1981 ΟΕΔΒ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Παναθηναϊκός (12)

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος - Ζ.Ε. Μαλαθούνη. 2012. Ισοκράτης, “Παναθηναϊκός”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος, Ζ.Ε Μαλαθούνη

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - Πανηγυρικός (4)

Μτφρ. Στέλλα Μπαζάκου - Μαραγκουδάκη. 1967. Ισοκράτης, “Πανηγυρικός”, “Φίλιππος”. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 1967 ΟΕΔΒ