Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

1 εγγραφή

ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Ἱστορίαι

Μτφρ. Δ.Ν. Μαρωνίτης. 1964. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΚΛΕΙΩ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Λ. Ζενάκος. 1992. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΕΥΤΕΡΠΗ-ΘΑΛΕΙΑ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Η. Σπυρόπουλος. 1992. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Η. Σπυρόπουλος. 1993. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΕΡΑΤΩ-ΠΟΛΥΜΝΙΑ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Η. Σπυρόπουλος. 1995. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΟΥΡΑΝΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Αθήνα: Γκοβόστη.
© 1964, 1992, 1993, 1995 Εκδόσεις Γκοβόστη

Περιεχόμενα