Εξώφυλλο

Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός

της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

Ο Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός συστήνει βασικά γένη και είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Μέσα από εξειδικευμένες μελέτες, ανθολογίες κειμένων, εικονογραφικό υλικό και πολυμεσικούς πόρους παρουσιάζονται τα τυπολογικά χαρακτηριστικά και η ιστορική εξέλιξη κάθε γένους και των ειδών του, οι κύριοι εκπρόσωποι και το έργο τους καθώς και η πρόσληψη της αρχαίας συγγραφικής παραγωγής στα νεότερα χρόνια.