Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ

2 εγγραφές [1 - 2]

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ - Αἴας ἢ Αἴαντος λόγος

Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. 1998. Οι Αρχαίοι Κυνικοί. Αποσπάσματα και μαρτυρίες. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© 1998 Εκδόσεις «Γνώση»

Περιεχόμενα

ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ - Ὀδυσσεὺς ἢ Ὀδυσσέως λόγος

Μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. 1998. Οι Αρχαίοι Κυνικοί. Αποσπάσματα και μαρτυρίες. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© 1998 Εκδόσεις «Γνώση»

Περιεχόμενα