Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

4 εγγραφές [1 - 4]

ΠΙΝΔΑΡΟΣ - Ἰσθμιονίκαις

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Πίνδαρος, “Όγδοος Ισθμιονίκης”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Νέα Εστία 221 (1.3.1936) 313-316.

Περιεχόμενα

ΠΙΝΔΑΡΟΣ - Νεμεονίκαις

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Πίνδαρος, “Πέμπτος, Έβδομος και Δέκατος Νεμεονίκης”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Νεμ. V: Ελληνικά φύλλα, τόμ. 1 (1936) 339-341. Νεμ. VII: Η ελληνική ποίηση ανθολογημένη, τόμ. 1. Αθήνα, 1958, σσ. 307-311. Νεμ. X: Νέα Εστία 255 (1.8.1937) 1127-1131.

Περιεχόμενα

ΠΙΝΔΑΡΟΣ - Ὀλυμπιονίκαις

Μτφρ. Ιωάννης Οικονομίδης. 2004. Πινδάρου “Ολυμπιόνικοι”. Φιλολογική επιμέλεια: Δανιήλ Ιακώβ. Αθήνα: Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων.
© 2004 Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Πίνδαρος, “Πρώτος, Δεύτερος, Τέταρτος, Πέμπτος και Έβδομος Ολυμπιονίκης”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Ολ. I & II: Η ελληνική ποίηση ανθολογημένη, τόμ. 1. Αθήνα, 1958, σσ. 316-321. Ολ. IV: Ο Κύκλος, έτος 3, τχ. 4 (1936) 97-98. Ολ. V: Μακεδονικές Ημέρες, έτος 4, τχ. 3-4 (1936) 105-106. Ολ. VII: Πάφος, έτος 4, τχ. 5 (1939) 141-145.

Περιεχόμενα

ΠΙΝΔΑΡΟΣ - Πυθιονίκαις

Μτφρ. Γιάννης Οικονομίδης. 2000. Πινδάρου “Επίνικοι”. τ. Α'. Πυθιόνικοι. Εισαγωγή & σχόλια: Δανιήλ Ιακώβ. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.
© 2000 Εκδόσεις Βάνιας

  • Πρώτη έκδοση: Πινδάρου “Πυθιόνικοι”. Μετάφραση:Γιάννης Οικονομίδης. Εισαγωγή & σχόλια: Δανιήλ Ιακώβ. Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 1994.

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Πίνδαρος, “Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Ένατος και Δέκατος Πυθιονίκης”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Πυθ. I & II: Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 181-185, 131-134. Πυθ. III: Μακεδονικές Ημέρες, έτος 5, τχ. 7-8 (1937) 170-176. Πυθ. IX & X: Η ελληνική ποίηση ανθολογημένη, τόμ. 1. Αθήνα, 1958, σσ. 296-304.

Περιεχόμενα