Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΛΟΓΓΟΣ

1 εγγραφή

ΛΟΓΓΟΣ - Τὰ κατὰ Δάφνιν καὶ Χλόην

Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. 2012. Λόγγου “Δάφνης και Χλόη”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ
© 2012 Λουκάς Ρούφος-Κανακάρης & Αθανάσιος Ρούφος-Κανακάρης

  • Πρώτη έκδοση: Λόγγου “Δάφνης και Χλόη”. Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. Αθήνα: Ίκαρος, 1970.
  • Δεύτερη έκδοση: Λόγγου “Δάφνης και Χλόη”. Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. Αθήνα: Διάττων, 2008.