Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

21 εγγραφές [1 - 5]

ΑΙΣΩΠΟΣ - Μῦθοι

Μτφρ. Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος. υπό έκδοση. Αισώπου Μύθοι. Αθήνα: Κίχλη.
© Εκδόσεις Κίχλη

Περιεχόμενα

ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον (Ἠθικὰ 146b-164d)

Μτφρ. Δημήτριος Λυπουρλής. 2004. Οι Επτά Σοφοί. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος

ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ: ΣΤΟΒΑΙΟΣ - Ἀνθολόγιον 3.1.172-172

Μτφρ. Δημήτριος Λυπουρλής. 2004. Οι Επτά Σοφοί. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΛΟΓΓΟΣ - Τὰ κατὰ Δάφνιν καὶ Χλόην

Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. 2012. Λόγγου “Δάφνης και Χλόη”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ
© 2012 Λουκάς Ρούφος-Κανακάρης & Αθανάσιος Ρούφος-Κανακάρης

  • Πρώτη έκδοση: Λόγγου “Δάφνης και Χλόη”. Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. Αθήνα: Ίκαρος, 1970.
  • Δεύτερη έκδοση: Λόγγου “Δάφνης και Χλόη”. Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. Αθήνα: Διάττων, 2008.