Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

1 εγγραφή

ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ - Εἰδύλλια

Μτφρ. Ιωάννης Πολέμης. 2015. Θεοκρίτου “Ειδύλλια”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Θεοκρίτου “Ειδύλλια”. Μετάφραση Ιωαν. Πολέμη, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.
Στη συλλογή του Πολέμη περιλαμβάνεται και το ειδύλλιο 21, "Αλιείς", σε μετάφραση του Γ. Δροσίνη.

Ειδ. II & XXVIII
Μτφρ. Θρασύβουλος Σταύρου. 2015. “Μάγισσες” και “Η Ρόκα” του Θεόκριτου. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2015 Άγγελος Σταύρου

* Πρώτη δημοσίευση: Θρ. Σταύρου, Στο ζυγό του στίχου μου. Αθήνα, χ.χ.

Περιεχόμενα