Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΛΥΣΙΑΣ

9 εγγραφές [1 - 5]

ΛΥΣΙΑΣ - Κατὰ Διογείτονος (32)

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. υπό έκδοση. Λυσίου Λόγοι. Αθήνα: Κίχλη.
© Εκδόσεις Κίχλη

Περιεχόμενα

ΛΥΣΙΑΣ - Κατὰ Ἐρατοσθένους (12)

Μτφρ. Νίκος Χ. Χουρμουζιάδης. 1977. Λυσία “Λόγος εναντίον του Ερατοσθένη”. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 1977 ΟΕΔΒ

ΛΥΣΙΑΣ - Κατὰ Θεομνήστου (10)

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. υπό έκδοση. Λυσίου Λόγοι. Αθήνα: Κίχλη.
© Εκδόσεις Κίχλη

Περιεχόμενα

ΛΥΣΙΑΣ - Κατὰ Νικομάχου (30)

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. υπό έκδοση. Λυσίου Λόγοι. Αθήνα: Κίχλη.
© Εκδόσεις Κίχλη

Περιεχόμενα

ΛΥΣΙΑΣ - Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν (22)

Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. υπό έκδοση. Λυσίου Λόγοι. Αθήνα: Κίχλη.
© Εκδόσεις Κίχλη

Περιεχόμενα