Εξώφυλλο

Νόστος:

Ο Αρχαιοελληνικός Μύθος στην Παγκόσμια Λογοτεχνία

Μνήμη Δ. Ν. Μαρωνίτη

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Ανθολογία αυτή περιλαμβάνει έργα της νεότερης και σύγχρονης παγκόσμιας συγγραφικής παραγωγής που εμπνέονται από την ελληνική αρχαιότητα.
Χωριστή ενότητα αποτελεί η Ανθολογία αρχαιόθεμων ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου, που αναδεικνύει τον γόνιμο διάλογο του ποιητή με τον μύθο και την ιστορία (© Έρη Ρίτσου - εκδόσεις Κέδρος).