Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

1 εγγραφή

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ - Χαρακτῆρες

Μτφρ. Σταύρος Γκιργκένης. 2008. Θεόφραστος. “Χαρακτήρες”. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2008 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα