Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΡΙΑΝΟΣ

1 εγγραφή

ΑΡΡΙΑΝΟΣ - Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

Μτφρ. Θεόδωρος Χ. Σαρικάκης. 1986, 1998. Αρριανού “Αλεξάνδρου Ανάβασις”. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις. Τόμ. Α (Βιβλία Α-Γ), τόμ. Β (Βιβλία Δ-Ζ). Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
© 1986, 1998 Ακαδημία Αθηνών

Περιεχόμενα