Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

7 εγγραφές [1 - 5]

ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ - Αποσπάσματα

Μτφρ. Θρασύβουλος Σταύρου. 2012. Βακχυλίδης, “Παιάνας για την Ειρήνη”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Άγγελος Θρ. Σταύρου

  • Πρώτη έκδοση: Στο ζυγό του στίχου μου: Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα: χ.χ.

Μτφρ. Ηλίας Π. Βουτιερίδης. 1931. Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί. Αθήνα: Μιχ. Σ. Ζηκάκης.
* Τέταρτη έκδοση: Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί. Αθήνα: Παπαδήμας, 1999.

Περιεχόμενα

ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ - Διθύραμβοι

Διθ. II, III, IV
Μτφρ. Θρασύβουλος Σταύρου. 2012. Βακχυλίδης, “Διθύραμβοι II, III, IV”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Άγγελος Θρ. Σταύρου

  • Πρώτη έκδοση: Στο ζυγό του στίχου μου: Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα: χ.χ.

Διθ. III
Μτφρ. Σίμος Μενάρδος. 1924. Στέφανος. Αθήνα: Ι.Ν. Σιδέρης.

Διθ. IV
Μτφρ. Ηλίας Π. Βουτιερίδης. 1931. Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί. Αθήνα: Μιχ. Σ. Ζηκάκης.

  • Τέταρτη έκδοση: Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί. Αθήνα: Παπαδήμας, 1999.

Περιεχόμενα

ΒΑΚΧΥΛΙΔΗΣ - Επίνικοι

Μτφρ. Θρασύβουλος Σταύρου. 2012. Βακχυλίδης, “Επίνικοι III, V, XI”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Άγγελος Θρ. Σταύρου

  • Πρώτη έκδοση: Στο ζυγό του στίχου μου: Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα: χ.χ.

Περιεχόμενα

ΠΙΝΔΑΡΟΣ - Ἰσθμιονίκαις

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Πίνδαρος, “Όγδοος Ισθμιονίκης”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Νέα Εστία 221 (1.3.1936) 313-316.

Περιεχόμενα

ΠΙΝΔΑΡΟΣ - Νεμεονίκαις

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Πίνδαρος, “Πέμπτος, Έβδομος και Δέκατος Νεμεονίκης”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Νεμ. V: Ελληνικά φύλλα, τόμ. 1 (1936) 339-341. Νεμ. VII: Η ελληνική ποίηση ανθολογημένη, τόμ. 1. Αθήνα, 1958, σσ. 307-311. Νεμ. X: Νέα Εστία 255 (1.8.1937) 1127-1131.

Περιεχόμενα