Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

1 εγγραφή

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ - Ἱστορίαι

Μτφρ. Άγγελος Σ. Βλάχος. 2008. Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” Ι.Δ. Κολλάρου & Σιας.
© 2008 Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” Ι.Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε.
* Πρώτη έκδοση: Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Μετάφραση Άγγελου Σ. Βλάχου. Αθήνα: Γαλαξίας, 1965-1968.

Περιεχόμενα