Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΜΟΣΧΟΣ

3 εγγραφές [1 - 3]

ΜΟΣΧΟΣ - Αποσπάσματα

Μτφρ. Σίμος Μενάρδος. 1924. Στέφανος. Αθήνα: Ι.Ν. Σιδέρης.

Περιεχόμενα

ΜΟΣΧΟΣ - Ἔρως δραπέτης

Μτφρ. Σίμος Μενάρδος. 1924. Στέφανος. Αθήνα: Ι.Ν. Σιδέρης.

Περιεχόμενα

ΜΟΣΧΟΣ - Εὐρώπη

Μτφρ. Θρασύβουλος Σταύρου. 2012. Μόσχος, “Ευρώπη”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Άγγελος Θρ. Σταύρου

  • Πρώτη έκδοση: Στο ζυγό του στίχου μου: Μεταφράσεις ποιημάτων. Αθήνα: χ.χ.

Μτφρ. Σίμος Μενάρδος. 1924. Στέφανος. Αθήνα: Ι.Ν. Σιδέρης.