Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

11 εγγραφές [1 - 5]

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ - Ἁλιεὺς ἢ Ἀναβιοῦντες

Μτφρ. Δημήτρης Α. Χρηστίδης. 2002. Λουκιανός. Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων.. Εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2002 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ - Βίων πρᾶσις

Μτφρ. Δημήτρης Α. Χρηστίδης. 2002. Λουκιανός. Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων.. Εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2002 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ - Δὶς κατηγορούμενος

Μτφρ. Μ.Δ. Στασινόπουλος. 1989. Λουκιανός, “Δις Κατηγορούμενος ή Δικαστήρια”.
Πρώτη δημοσίευση: Νέα Εστία 149 & 150 (1933) 247-251 & 299-308.

Περιεχόμενα

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ - Δραπέται

Μτφρ. Δημήτρης Α. Χρηστίδης. 2002. Λουκιανός. Σάτιρα φιλοσοφίας και φιλοσοφούντων.. Εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2002 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ - Κατάπλους ἢ Τύραννος

Μτφρ. Δημήτρης Α. Χρηστίδης. 2002. Λουκιανός. Σάτιρα θανάτου και κάτω κόσμου.. Εισαγωγή, σχόλια, μετάφραση. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2002 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα