Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

7 εγγραφές [1 - 5]

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Ἀγαμέμνων

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Αγαμέμνονας”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Αισχύλου “Αγαμέμνονας”. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Επτά επί Θήβας”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Αισχύλου “Επτά επί Θήβας”. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Εὐμενίδες

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Ευμενίδες”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Αισχύλου “Ευμενίδες”. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη, 1911.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ - Ἱκέτιδες

Μτφρ. Ι.Ν. Γρυπάρη.. 2015. Αισχύλος, “Ικέτιδες”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Οι τραγωδίες του Αισχύλου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1930.