Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

2 εγγραφές [1 - 2]

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ - Δύσκολος

Μτφρ. Θρασύβουλος Σταύρου. 1915. Μενάνδρου “Ο Δύσκολος ή ο Μισάνθρωπος”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2015 Άγγελος Θρ. Σταύρου

* Πρώτη έκδοση: Μενάνδρου “Ο Δύσκολος ή ο Μισάνθρωπος”. Έμμετρη μετάφραση Θρ. Σταύρου. Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1972.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ - Σαμία

Μτφρ. Χριστίνα Β. Δεδούση. 2006. Μενάνδρου “Σαμία”. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, υπόμνημα. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
© 2006 Ακαδημία Αθηνών