Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ

3 εγγραφές [1 - 3]

ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ: ΣΤΟΒΑΙΟΣ - Ἀνθολόγιον 3.1.172-172

Μτφρ. Δημήτριος Λυπουρλής. 2004. Οι Επτά Σοφοί. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος

Περιεχόμενα

ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ - Τῶν ἑπτὰ σοφῶν συμπόσιον (Ἠθικὰ 146b-164d)

Μτφρ. Δημήτριος Λυπουρλής. 2004. Οι Επτά Σοφοί. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Θεσσαλονίκη: Ζήτρος.
© 2004 Εκδόσεις Ζήτρος