Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΡΗΤΟΡΙΚΗ

38 εγγραφές [1 - 5]

ΑΙΣΧΙΝΗΣ - Κατὰ Κτησιφῶντος

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος. 2012. Αισχίνης, “Κατά Κτησιφώντος”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος

ΑΝΤΙΦΩΝ ΡΗΤΩΡ - Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος. 2012. Αντιφών, Κατά της μητριάς. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος

ΓΟΡΓΙΑΣ - Ἑλένης ἐγκώμιον

Μτφρ. Παύλος Καλλιγάς. 1991. Η Αρχαία Σοφιστική. Τα σωζώμενα αποσπάσματα. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© Εκδόσεις «Γνώση»

ΓΟΡΓΙΑΣ - Ὑπὲρ Παλαμήδους ἀπολογία

Μτφρ. Παύλος Καλλιγάς. 1991. Η Αρχαία Σοφιστική. Τα σωζώμενα αποσπάσματα. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© Εκδόσεις «Γνώση»

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ - Κατὰ Μειδίου (21)

Μτφρ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου. 1989. Δημοσθένους “Κατά Μειδίου”. Εισαγωγή, μετάφραση, ερμηνευτικές σημειώσεις. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών - Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων.
© 1989 Ακαδημία Αθηνών

Περιεχόμενα