Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΙΣΩΠΟΣ

1 εγγραφή

ΑΙΣΩΠΟΣ - Μῦθοι

Μτφρ. Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος. υπό έκδοση. Αισώπου Μύθοι. Αθήνα: Κίχλη.
© Εκδόσεις Κίχλη

Περιεχόμενα