Εξώφυλλο

Εργαλεία

Κατάλογος ρηματικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής

του John J. Bodoh

Ο Κατάλογος ρηματικών τύπων της Αρχαίας Ελληνικής του Αμερικανού καθηγητή John J. Bodoh (An Index of Greek Verb Forms, Hildesheim & New York, 1970) κωδικοποιεί και καταλογογραφεί χιλιάδες ρηματικούς τύπους της ελληνικής  γλώσσας, για τους οποίους παρέχεται πλήρης γραμματική αναγνώριση. Ο κατάλογος αυτός, μεταφρασμένος στη γλώσσα μας (από τις εκδόσεις “Κίχλη”), δημοσιεύεται προς χρήση των σπουδαστών, των φιλολόγων, των λογίων εν γένει και όλων όσοι ενδιαφέρονται για τη μελέτη από το πρωτότυπο της αρχαιοελληνικής γραμματείας.