Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΑΝΤΙΦΩΝ ΡΗΤΩΡ

1 εγγραφή

ΑΝΤΙΦΩΝ ΡΗΤΩΡ - Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς

Μτφρ. Α.Ι. Γιαγκόπουλος. 2012. Αντιφών, Κατά της μητριάς. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.
© 2012 Α.Ι. Γιαγκόπουλος