Εξώφυλλο

Ανθολογίες

Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης

Επιμ. Σωτήρης Τσέλικας

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης ανθολογούνται αποσπάσματα από την ποιητική παραγωγή των σημαντικότερων εκπροσώπων της αρχαϊκής λυρικής ποίησης από όλα τα είδη της: ελεγεία, ίαμβο, μονωδικό και χορικό άσμα. Κατά την επιλογή των νεοελληνικών —ποιητικών ή πεζών— μεταφράσεων, που συνοδεύουν το αρχαίο κείμενο, έγινε προσπάθεια να αντιπροσωπευθούν τόσο παλιότερες όσο και νεότερες μεταφραστικές πρακτικές στην απόδοση της λυρικής ποίησης.