Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΣΟΦΟΚΛΗΣ

7 εγγραφές [1 - 5]

ΣΟΦΟΚΛΗΣ - Αἴας

Μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτης. 2012. Σοφοκλής, “Αίας”. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
© 2012 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Μτφρ. Τάσος Ρούσσος. 2000. Σοφοκλέους “Αίας”. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 2000 ΟΕΔΒ

Μτφρ. Ζήσιομος Σίδερης. 2015. Σοφοκλής, “Αίας”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Ζήσιμος Σίδερης, “Ο Αίας του Σοφοκλή”. Ο Νουμάς 87 (14.3.1904) 1-8.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ - Ἀντιγόνη

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Σοφοκλής, “Αντιγόνη”.Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Ι.Ν. Γρυπάρης. Σοφοκλέους “Αντιγόνη”. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1940.

Μτφρ. Κωνσταντίνος Χρηστομάνος. 2015. Σοφοκλής, “Αντιγόνη”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Κ. Χρηστομάνος, Σοφοκλέους “Αντιγόνη”. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γ. Φέξη, 1912.

Μτφρ. Κωνσταντίνος Μάνος. 2015. Σοφοκλής, “Αντιγόνη”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Κ. Μάνος, «Σοφοκλέους “Αντιγόνη”». Ο Νουμάς 126 (12.12.1904) 1-6, 127 (19.12.1904) 2-9, 128 (26.12.1904) 2-12.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ - Ἠλέκτρα

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Σοφοκλής, “Ηλέκτρα”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Ι.Ν. Γρυπάρης, Σοφοκλέους “Ηλέκτρα”. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1936.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ - Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ

Μτφρ. Δ.Ν. Μαρωνίτης. 2004. Σοφοκλής, “Οιδίπους επί Κολωνώ”. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης.
© 2004 Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης.

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Σοφοκλής, “Οιδίπους επί Κολωνώ”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Ι.Ν. Γρυπάρης, Σοφοκλέους “Οιδίπους επἰ Κολωνώ”. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1937.

Μτφρ. Ηλίας Π. Βουτιερίδης. 2015. Σοφοκλής, “Οιδίπους επί Κολωνώ”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Ηλ. Βουριερίδης, Σοφοκλέους “Οιδίπους επί Κολωνώ”. Αθήνα: Εκδορικός Οίκος Γ. Φέξη, 1911.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ - Οἰδίπους Τύραννος

Μτφρ. Κ.Χ. Μύρης. 2000. Σοφοκλέους “Οιδίπους Τύραννος”. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 2000 ΟΕΔΒ

Μτφρ. Ιωάννης Ν. Γρυπάρης. 2015. Σοφοκλής, “Οιδίπους Τύραννος”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη δημοσίευση: Ι.Ν. Γρυπάρης, Σοφοκλέους “Οιδίπους Τύραννος”. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1942.

Μτφρ. Φώτος Πολίτης. 2015. Σοφοκλέους “Οιδίπους Τύραννος”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη έκδοση: Σοφοκλέους “Οιδίπους Τύραννος”. Μετάφραση Φώτου Πολίτη. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1936.