Γραφικό

Πυξίς

Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Επιμ. Τριανταφυλλιά Γιάννου

Πυξίς: Ψηφιακή Αρχαιοθήκη

Η ΠΥΞΙΣ παρέχει τη δυνατότητα πλοήγησης στην ενότητα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία μέσα από δύο διαδρομές:

  • Τη χρονολογική, που επιτρέπει την αναζήτηση προσώπων, έργων και γεγονότων της ελληνικής αρχαιότητας στη γραμμή του χρόνου.
  • Την θεματική, που δίνει πρόσβαση σε αλφαβητικά ευρετήρια προσώπων, έργων και θεμάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και τέχνης.