Διάλογος: Διαδικτυακή Κοινότητα Εκπαιδευτικών

Γραφικό

Ο "Διάλογος" δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται επιστημονικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Συνεργάζονται συνολικά 54 εκπαιδευτικοί, από την πρωτοβάθμια (18 εκπαιδευτικοί) και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (18 από το Γυμνάσιο και 18 από το Λύκειο), οι οποίοι συγκροτούν τέσσερις επιμέρους κοινότητες: μια για τη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας και λογοτεχνίας στο Δημοτικό, μια για τη διδασκαλία της ν.ε. γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, μια για τη διδασκαλία της ν.ε. λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και μια για τη διδασκαλία της α.ε. γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Επισκεφθείτε το Διάλογο »