Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΓΟΡΓΙΑΣ

2 εγγραφές [1 - 2]

ΓΟΡΓΙΑΣ - Ἑλένης ἐγκώμιον

Μτφρ. Παύλος Καλλιγάς. 1991. Η Αρχαία Σοφιστική. Τα σωζώμενα αποσπάσματα. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© Εκδόσεις «Γνώση»

ΓΟΡΓΙΑΣ - Ὑπὲρ Παλαμήδους ἀπολογία

Μτφρ. Παύλος Καλλιγάς. 1991. Η Αρχαία Σοφιστική. Τα σωζώμενα αποσπάσματα. Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση, σχολιασμός Ν.Μ. Σκουτερόπουλος. Αθήνα: Εκδόσεις «Γνώση».
© Εκδόσεις «Γνώση»