Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΗΡΩΔΑΣ

1 εγγραφή

ΗΡΩΔΑΣ - Μιμίαμβοι

Μιμίαμβος 1
Μτφρ. Σωτ. Κακίσης, Στ. Κουμανούδης. 1981. Ηρώνδας, “Επτά μιμίαμβοι”. Αθήνα: Ύψιλον.
© 1981 Σωτ. Κακίσης - Στ. Κουμανούδης

Μιμίαμβος 3
Μτφρ. Θ.Κ. Στεφανόπουλος. 2002. Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. τόμ. Γ΄. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 2002 ΟΕΔΒ

Μιμίαμβοι 4, 7
Μτφρ. Βασίλειος Γ. Μανδηλαράς. 1986. Οι μίμοι του Ηρώνδα. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
© 1986 Εκδόσεις Καρδαμίτσα