Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΟΜΗΡΟΣ

2 εγγραφές [1 - 2]

ΟΜΗΡΟΣ - Ἰλιάς

Μτφρ. Ιάκωβος Πολυλάς. 2015. Όμηρος, “Ιλιάδα”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

* Πρώτη επίτομη έκδοση: Ομήρου “Ιλιάς”. Έμμετρος μετάφρασις Ι. Πολυλά. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργ. Ι. Βασιλείου, 1922.

Περιεχόμενα

ΟΜΗΡΟΣ - Ὀδύσσεια

Μτφρ. Δ. Ν. Μαρωνίτης. 2006. Ομήρου Οδύσσεια.. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
© 2006 Δ. Ν. Μαρωνίτης & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

Περιεχόμενα