Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 εγγραφές [1 - 5]

ΑΡΡΙΑΝΟΣ - Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις

Μτφρ. Θεόδωρος Χ. Σαρικάκης. 1986, 1998. Αρριανού “Αλεξάνδρου Ανάβασις”. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις. Τόμ. Α (Βιβλία Α-Γ), τόμ. Β (Βιβλία Δ-Ζ). Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
© 1986, 1998 Ακαδημία Αθηνών

Περιεχόμενα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ - Ἱστορίαι

Μτφρ. Δ.Ν. Μαρωνίτης. 1964. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΚΛΕΙΩ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Λ. Ζενάκος. 1992. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΕΥΤΕΡΠΗ-ΘΑΛΕΙΑ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Η. Σπυρόπουλος. 1992. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Η. Σπυρόπουλος. 1993. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΕΡΑΤΩ-ΠΟΛΥΜΝΙΑ. Αθήνα: Γκοβόστη.
Μτφρ. Η. Σπυρόπουλος. 1995. Ηροδότου “Ιστορίαι”. ΟΥΡΑΝΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Αθήνα: Γκοβόστη.
© 1964, 1992, 1993, 1995 Εκδόσεις Γκοβόστη

Περιεχόμενα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ - Ἱστορίαι

Μτφρ. Άγγελος Σ. Βλάχος. 2008. Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” Ι.Δ. Κολλάρου & Σιας.
© 2008 Βιβλιοπωλείον της “Εστίας” Ι.Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε.
* Πρώτη έκδοση: Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Μετάφραση Άγγελου Σ. Βλάχου. Αθήνα: Γαλαξίας, 1965-1968.

Περιεχόμενα

ΞΕΝΟΦΩΝ - Ἑλληνικά

Μτφρ. Ρόδης Ρούφος. 2012. Ξενοφώντος “Ελληνικά”. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ
© 2012 Λουκάς Ρούφος-Κανακάρης & Αθανάσιος Ρούφος-Κανακάρης

  • Πρώτη έκδοση: Ξενοφώντος “Ελληνικά”. Αθήνα: Γαλαξίας, 1966.
  • Δεύτερη έκδοση: Ξενοφώντος “Ελληνικά”. τόμ. 1-2. Αθήνα: Ωκεανίδα, 2000.

Περιεχόμενα

ΞΕΝΟΦΩΝ - Κύρου Ἀνάβασις

Μτφρ. Γεώργιος Δ. Ζευγώλης. 1981. Ξενοφώντα “Κύρου Ανάβαση. Η Κάθοδος των Μυρίων”. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 1981 ΟΕΔΒ

*Μέσα σε αγκύλες {} μεταφράζονται κάποια χωρία που παραλείφθηκαν στη σχολική μετάφραση του Γ. Ζευγώλη.

Περιεχόμενα