Γραφικό

Μνημοσύνη
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας

Μνημοσύνης δ᾽ ἐξαῦτις ἐράσσατο καλλικόμοιο,
ἐξ ἧς οἱ Μοῦσαι χρυσάμπυκες ἐξεγένοντο
ἐννέα, τῇσιν ἅδον θαλίαι καὶ τέρψις ἀοιδῆς. Ησίοδος, Θεογονία 915-7

ΠΛΑΤΩΝ

9 εγγραφές [1 - 5]

ΠΛΑΤΩΝ - Ἀπολογία Σωκράτους

Μτφρ. Παύλος Νιρβάνας. 1923. Πλάτωνος “Απολογία Σωκράτους”. Αθήνα: Ελευθερουδάκης.

Περιεχόμενα

ΠΛΑΤΩΝ - Ἵππίας μείζων

Μτφρ. Χρήστος Καρούζος & Ι. Θ. Κακριδής. 1973. Πλάτωνος “Ιππίας Μείζων”. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
© 1973 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

ΠΛΑΤΩΝ - Ἴων

Μτφρ. Ν. Μ Σκουτερόπουλος. 2002. Πλάτωνος “Ίων”. Εισαγωγή Παύλος Καλλιγάς. Αθήνα: Εκδόσεις Εκκρεμές.
© 2002 Εκδόσεις Εκκρεμές.

Περιεχόμενα

ΠΛΑΤΩΝ - Κρίτων

Μτφρ. Βασίλης Τόγιας. 1977. Φιλοσοφικά Κείμενα. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
© 1977 ΟΕΔΒ

Περιεχόμενα

ΠΛΑΤΩΝ - Λύσις

Μτφρ. Ν. Μ Σκουτερόπουλος. 1981. Πλάτωνος “Λύσις”. Εισαγωγή, μετάφραση, ερμηνευτικά σημειώματα. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
© 1981 Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Εκδόσεις Καρδαμίτσα.

Περιεχόμενα