Αποτελέσματα για: "T*"

Βρέθηκαν 21 όροι [1 - 10]

T (-) score(s)

Βαθμός(οί) Τ. Τσοπάνογλου 20102:155-156.

Tailored test

Εξατομικευμένο τεστ.

Task

Εξεταστικό θέμα. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2005:8.

Δοκιμασία. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2005:9.

Δραστηριότητα. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2005:8.

Ερώτημα. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 2011:4.

*Καθήκον. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:40.

Teacher evaluation

*Αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Κάτσικας & Καββαδίας 2002:38. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008:93. Χαρίσης 2007:164.

Αξιολόγηση της εργασίας του δασκάλου. Νημά & Καψάλης 2002:268.

Αξιολόγηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών. Πασιαρδής κ.ά. 2005.

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Μαντάς κ.ά. 2009. Ξωχέλλης κ.ά. 2000. Παμουκτσόγλου 2002.

Test

Δοκιμασία. Αντωνοπούλου 2000:250. Τσοπάνογλου 20102:91.

Δοκίμιο. Κωνσταντίνου 2004:102.

Ελεγκτική δοκιμασία. Κωνσταντίνου 2004:102.

Εξεταστική δοκιμασία. Κασσωτάκης 200110:29-33, 111.

Κριτήριο επίτευξης στόχων. Κωνσταντίνου 2004:102.

*Τεστ. Δημητρόπουλος 20057:131-133. Ζαβλανός 2003:271-299. Κασσωτάκης 200110:226-227, 231, 251-254. Κωνσταντίνου 2004:102.

Test anxiety

Εξεταστικό άγχος.

Test battery

Βλέπε το λήμμα «battery test».

Test equivalence

Αντιστοιχία των δοκιμασιών/τεστ.

Test fairness

Δικαιοσύνη. Τσομπάνογλου 2007:117.

*Δικαιότητα.

Test format

Μορφή δοκιμασίας/εξέτασης/τεστ. Δημητρόπουλος 19984:358. Ρέλλος 2003:265.