Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

 

Α1        «στοιχειώδης γνώση»

Α2        «βασική γνώση»

Β1        «μέτρια γνώση»

Β2        «καλή γνώση»

Γ1        «πολύ καλή γνώση»

Γ2        «άριστη γνώση»

 


Τελευταία ανανέωση: 13/02/2013 09:21