Ελληνόγλωσσo εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό για τη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Στον πίνακα που ακολουθεί συγκεντρώθηκαν δικτυακοί τόποι και περιβάλλοντα που αναφέρονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και περιλαμβάνουν περιγραφές άρθρων, επιστημονικών συγγραμμάτων και διδακτικών βιβλίων.

Σημείωση: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν γνωρίζετε επιπλέον διδακτικό υλικό το οποίο θα μπορούσαμε να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας.

ΦΟΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. http://www.nglt.uoa.gr/books_el.html
Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτσμικής Εκπαίδευσης

http://isocrates.minedu.gov.gr/content_by_cat.asp?catid=48

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών http://www.ediamme.edc.uoc.gr/diaspora/index.php?yliko
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου http://www.ilsp.gr/productsgr1.html
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη). http://ins.web.auth.gr/ekdoseis/ekpaideusi/elinikiosbglosa.html
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. http://www.greeklanguage.gr/pubs
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. http://www.ecd.uoa.gr/museduc/, http://www.ecd.uoa.gr/museduc/new20.htm
Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/education/word2text/index.html
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας. http://smg.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=115
Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα Ελληνικά ως ξένη Γλώσσα http://www.media.uoa.gr/language

Τελευταία ανανέωση: 16/02/2013 21:39