Αποτελέσματα για: "L*"

Βρέθηκαν 6 όροι [1 - 6]

Language proficiency test(ing)

*Τεστ γλωσσικής επάρκειας. Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003:26. Τοκατλίδου 1994:12-13.

Αξιολόγηση γλωσσομάθειας. Στυλιανού 2008:12.

Large scale tests

Τεστ μεγάλης κλίμακας. Τσομπάνογλου 2007:17.

*Δοκιμασίες ευρείας κλίμακας. Αντωνοπούλου 2005α:1.

Likert scale

*Κλίμακα Likert. Παπαδημητρίου κ.ά. 2001:81.

Κλίμακα συμφωνίας. Μπάλτας άνευ χρ., πρόσβαση 2012.

Linguistic competence

Γλωσσική δεξιότητα. Τσοπάνογλου 1985:15-19.

Γλωσσική επάρκεια. Γεωργίου 2007:12.

*Γλωσσική ικανότητα. Αρβανίτης 2007:168. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:15, 134.

Literal test items

Ερωτήματα κυριολεκτικά. Δεληγιάννη & Αναγνώστου 2005:73.

*Κυριολεκτικά ερωτήματα.

Low order/level questions

Ερωτήσεις χαμηλού επιπέδου. Γιοκαρίνης 1988:27-30, 33-39. Ματσαγγούρας 1987:6, 13.