Τράπεζες υλικού για την προετοιμασία υποψηφίων

Γραφικό

Tράπεζα κειμένων

Απευθύνεται σε: Διδάσκοντες
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Η τράπεζα κειμένων αποτελεί μια συλλογή αυθεντικών κειμένων, γραπτών και προφορικών, τα οποία προέρχονται από ποικίλες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές. Η συλλογή αυτή έχει ως στόχο να εμπλουτίσει το εκπαιδευτικό υλικό των διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα και να στηρίξει κατ’ επέκταση το εν γένει εκπαιδευτικό τους έργο, δηλαδή το σχεδιασμό και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση του στη διδακτική πράξη αλλά και στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Σύνδεση

Γραφικό

Τράπεζα πολυμεσικού υλικού

Απευθύνεται σε: Διδάσκοντες
Πρόσβαση: Ελεύθερη

Συλλογή κατάλληλου υλικού, ανά επίπεδο ελληνομάθειας, για τη χρήση αποσπασμάτων τους στην ανάπτυξη εξεταστικών θεμάτων.
Σύνδεση

Γραφικό

Τράπεζα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου

Απευθύνεται σε: Ερευνητές
Πρόσβαση: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΚΕΓ για πρόσβαση

Δημιουργία τράπεζας υλικού που προέρχεται από την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας.
Σύνδεση