Ερευνητικό υλικό

Το ηλεκτρονικό περιβάλλον επιτρέπει την ανάρτηση μελετών, αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και εξετάσεων καθώς και το ειδικό λεξικό δοκιμασιολογίας που θα παραχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Με το υλικό αυτό θα διευκολυνθούν σημαντικά διδάσκοντες, διδασκόμενοι, υποψήφιοι σης εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας, διοργανωτές γλωσσικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής, συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιαστές εξεταστικών δοκιμασιών, ερευνητές της ελληνικής γλώσσας.

Το σύστημα επιτρέπει:

  • Την ανάρτηση κειμένων που μπορεί να διαθέτουν και πολυμεσικό υλικό καθώς και συνδέσεις προς άλλες πηγές.
  • Κατηγοριοποίηση του υλικού για ευκολότερη πρόσβαση
  • Αναζήτηση και πλοήγηση στο υλικό
  • Ειδικά το λεξικό δοκιμασιολογίας θα δίνει τη δυνατότητα εύρεσης του όρου στην αγγλική με την απόδοση και τον ορισμό στα ελληνικά. Θα δίνει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης με τα ηλεκτρονικά λεξικά που είναι ήδη αναρτημένα στην Πύλη για την ελληνική Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

Σκοπός της δημιουργίας του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος με το συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση των ερευνητών που ασχολούνται με τομείς της δοκιμασιολογίας και της αξιολόγησης και τη δημιουργία δόκιμων όρων στα ελληνικά.