Αποτελέσματα για: "P*"

Βρέθηκαν 23 όροι [1 - 10]

Parallel forms reliability control

Αξιοπιστία μεθόδου των παράλληλων τεστ. Ingenkamp 2001:72.

*Αξιοπιστία παράλληλων μορφών δοκιμασίας. Μάνος 1976:45.

Ισοδυναμία εναλλακτικών (παράλληλων) μορφών. Δημητρόπουλος 20012:218.

Μέθοδος της εξέτασης με δύο ισοδύναμες (παράλληλες) μορφές τεστ. Γεωργούσης 1999:281.

Pass mark

Βλέπε λήμμα «cut-score».

Pearson product-moment correlation coefficient (Pearson's r)

*Δείκτης (συνάφειας) Pearson. Τσοπάνογλου 20102: 148.

Συντελεστής r των Bravais-Pearson. Κασσωτάκης 200110:200.

Peer assessment

*Αξιολόγηση μαθητή από μαθητή. Χαρίσης 2006α:46.

Αξιολόγηση συμμαθητών ανά ζεύγη ή ομάδες. Ελευθεριάδης 2004:377.

Ετεροαξιολόγηση. Ντολιοπούλου & Γουργιώτου 2008:32. Μανωλάκος 2010. Σκόρδας 2001:18.

Percentile

Εκατοστημόρια.

Performance

Επίδοση. Γεωργίου2007:10. Παπακωνσταντίνου 2005:126-127. Χαρίσης 2008:164.

Performance test(ing)/assessment

Τεστ εκτέλεσης. Γεωργούσης 1999:492. Δημητρόπουλος 20012:160-161. Δημητρόπουλος 20057:97, 108, 167, 434.

Pilot test

*Δοκιμαστικό τεστ.

Πιλοτική δοκιμή. Συμεωνίδου 2009:93.

Placement test(ing)

Διαπιστωτική Αξιολόγηση. Κωνσταντίνου 2002:41.

*Κατατακτήριο/-α τεστ/εξέταση. Τσοπάνογλου 20102:39.

Τεστ-κριτήριο. Τσομπάνογλου 2007:128-129.

Population

Πληθυσμός. Verma & Mallick 2004:310. Τσοπάνογλου 20102:27.