Κανονισμοί

Οι Κανονισμοί για την αναγνώριση εξεταστικού κέντρου απευθύνονται σε διευθυντές και υπευθύνους φορέων που επιθυμούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας. Συνοδεύουν την έντυπη σχετική αίτηση και έχουν ως σκοπό να πληροφορήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Οι υπεύθυνοι των κέντρων οφείλουν να μελετήσουν ιδιαίτερα προσεκτικά και σε όλες τους τις λεπτομέρειες τους κανονισμούς και να υποβάλουν την αίτηση για έγκριση στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (εφεξής Κ.Ε.Γ.) μόνο αν είναι βέβαιοι ότι ο φορέας τους πληροί όλες τις προϋποθέσεις και ότι αποδέχονται την τήρηση των κανονισμών όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν έντυπο.

O φορέας που επιθυμεί να γίνει εξεταστικό κέντρο είναι προτιμότερο να λειτουργεί ως κέντρο διδασκαλίας της ελληνικής ή και άλλων γλωσσών, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα προσωπικό και αίθουσες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οι υπεύθυνοι του φορέα να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του εξεταστικού κέντρου, δηλαδή την ύπαρξη προσωπικού και αιθουσών, για περισσότερα χρόνια του ενός.

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση για την αναγνώριση εξεταστικού κέντρου πρέπει να αποστέλλεται συμπληρωμένη στο Κ.Ε.Γ. το αργότερο ως το τέλος της δεύτερης εβδομάδας του Νοεμβρίου κάθε έτους. Οι σχετικές αιτήσεις κρίνονται στο σύνολό τους από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Ε.Γ. σε ειδική συνεδρίαση και οι απαντήσεις, θετικές ή αρνητικές, αποστέλλονται ως το τέλος του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι αιτήσεις που δεν είναι συμπληρωμένες επαρκώς απορρίπτονται.

Η αίτηση καθώς και το συνοδευτικό υλικό θα πρέπει να αποσταλεί και σε έντυπη μορφή στο Κ.Ε.Γ στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία Πιστοποίησης Ελληνομάθειας
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Καραμαούνα 1 - Πλατεία Σκρα
551 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
GREECE

1ο βήμα: Κατεβάστε και συμπληρώστε πλήρως την ακόλουθη αίτηση.

2ο βήμα: Αποθηκεύστε και κρατήστε την αίτηση στο αρχείο σας.

3ο βήμα: Δημιουργήστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip) με α) την αίτηση β) τα βιογραφικά των υπευθύνων του εξεταστικού κέντρου και των διδασκόντων, μέσω της παρακάτω φόρμας.

4ο βήμα: Εκτυπώστε, υπογράψτε, σφραγίστε και στη συνέχεια αποστείλετε ταχυδρομικά την αίτησή σας μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των υπευθύνων του εξεταστικού κέντρου και των διδασκόντων.


Τελευταία ανανέωση: 29/10/2019 09:15