Α1 για παιδιά 8-12 ετών

Γραφικό

Ενότητα Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Α1 για εφήβους και ενηλίκους

Γραφικό

Ενότητα Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Επίπεδο Α2

Γραφικό

Ενότητα Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Επίπεδο B1

Γραφικό

Ενότητα Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Επίπεδο B2

Γραφικό

Ενότητα Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Β. Χρήση γλώσσας
Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Επίπεδο Γ1

Γραφικό

Ενότητα Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Β. Χρήση γλώσσας
Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Επίπεδο Γ2

Γραφικό

Ένότητα Α ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ B ΣΕΙΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Α. Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Β. Χρήση γλώσσας
Β. Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Γ. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Δ. Παραγωγή Προφορικού Λόγου

(Βίντεο) Υποδειγματικές εξετάσεις Παραγωγής Προφορικού Λόγου

Επίπεδο Α1 Επίπεδο Α2 Επίπεδο Β1 Επίπεδο Β2 Επίπεδο Γ1 Επίπεδο Γ2

Τελευταία ανανέωση: 27/09/2021 11:11