Αποτελέσματα για: "E*"

Βρέθηκαν 5 όροι [1 - 5]

Entrance test

Βλέπε λήμμα «gate keeping test».

Equivalent forms reliability control

Evaluation

*Αξιολόγηση. Δημητρόπουλος 19984:23-30. Κασσωτάκης 200110:15-27. Ντρενογιάννη 2005:4.

Αποτίμηση. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:193.

Exit test

*Απολυτήρια εξέταση.

Τεστ εξόδου. Grisay 1999:42-47.

External assessment

Εξωτερική αξιολόγηση. Δημητρόπουλος 19984:150. Παπαστάμου & Σκορδή 2005:257. Σολομών 1999:15. Χαρίσης 2006α:88.