Άλλο υλικό

1 εγγραφή


Άλλο υλικό: Έρευνα σχετικά με τη χρήση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες
 

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα σχετικά με τη χρήση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες. Στόχος της είναι η μελέτη της διάδοσης και εφαρμογής του στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας διαμορφώθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο. Σύντομα, στην παρούσα ιστοσελίδα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας.

Περισσότερα