Αποτελέσματα για: "F*"

Βρέθηκαν 6 όροι [1 - 6]

Face validity

Εγκυρότητα επιφάνειας. Τσοπάνογλου 2010:22.

*Εγκυρότητα όψης. Τσοπάνογλου 2010:22-23.

Εγκυρότητα προσώπου. Ραφτόπουλος & Θεοδοσοπούλου 2002:579.

Επιφανειακή εγκυρότητα. Ζαμπετάκης κ.ά. 2005:9η διαφάνεια.

Κύρος όψης. Δημητρόπουλος 20057:267.

Factor analysis

*Ανάλυση παραγόντων. Γιαβρίμης κ.ά. 2010:635.

Παραγοντική ανάλυση. Καρλής 2005:193. Τσομπάνογλου 2009:23.

Fairness

Βλέπε λήμμα «test fairness».

Feedback

Ανάδραση. Κολιάδης 2002:92.

*Ανατροφοδότηση. Δεληγιάννη & Αναγνώστου 2005:25. Μπαγάκης 2005:54. Κωνσταντίνου 2002:39. Κωνσταντίνου 2006:46. Μπότσογλου & Παναγιωτίδου 2006:149. Πανταζοπούλου 2007:236. Παντελιάδου & Πατσιοδήμου 2007:2. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:17.

Επανατροφοδότηση. Αρβανίτης 2007:168. Εφραιμίδης 2009:7. Καπαχτσή 2008:90. Κολιάδης 2002:195.

Επανατροφοδοτική λειτουργία. Νημά & Καψάλης 2002:276.

Fluency

*Ευχέρεια. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:35-37, 44, 149.

Ευχέρεια ομιλίας. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:16.

Προφορική ευχέρεια. Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 2008:149.

Formative assessment/evaluation

*Διαμορφωτική αξιολόγηση. Δημητρόπουλος 1983:27. Κασσωτάκης 200110:24. Καψάλης 1998:112. Ταρατόρη-Τσαλκατιδου 2009:65.

Ενδιάμεση αξιολόγηση. Ταρατόρη-Τσαλκατίδου 2009:65.

Σταδιακή αξιολόγηση. Κασσωτάκης 200110: 24.