Εξεταστικά Θέματα Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας 2015-2018


Εξεταστικά θέματα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας 2015-2018. Επίπεδα Α1 & Α2.

(ISBN SET:978-960-7779-87-8, σελ.386)
Ο παρών τόμος αποτελεί συλλογικό έργο, προϊόν συνεργασίας των μελών του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του ΚΕΓ. Συγκεντρώνει τα εξεταστικά θέματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εξεταστικές περιόδους 2015-2018 για τα επίπεδα Α1 («Στοιχειώδης Γνώση») και Α2 («Βασική Γνώση»). Τα θέματα για το επίπεδο Α1 διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Α1 για παιδιά 8 ως 12 ετών και Α1 για εφήβους/ενηλίκους. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τις σωστές απαντήσεις στις δεξιότητες της κατανόησης γραπτού λόγου και της κατανόησης προφορικού λόγου καθώς και με τα κείμενα που ακούγονται στα ηχητικά αρχεία για την κατανόηση προφορικού λόγου.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.

Ηχητικά αρχεία Α1 και Α2
Εξεταστικά θέματα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας 2015-2018. Επίπεδα Β1 & Β2.

(ISBN SET:978-960-7779-82-3, σελ.266)
Ο παρών τόμος αποτελεί συλλογικό έργο, προϊόν συνεργασίας των μελών του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του ΚΕΓ. Συγκεντρώνει τα εξεταστικά θέματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εξεταστικές περιόδους 2015-2018 για τα επίπεδα Β1 («Μέτρια Γνώση») και Β2 («Καλή Γνώση»). Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τις σωστές απαντήσεις στις δεξιότητες της κατανόησης γραπτού λόγου, της χρήσης γλώσσας και της κατανόησης προφορικού λόγου καθώς και με τα κείμενα που ακούγονται στα ηχητικά αρχεία για την κατανόηση προφορικού λόγου.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ

Ηχητικά αρχεία Β1 και Β2
Εξεταστικά θέματα πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας 2015-2018. Επίπεδα Γ1 & Γ2.

(ISBN SET:978-960-7779-82-3, σελ.266)
Ο παρών τόμος αποτελεί συλλογικό έργο, προϊόν συνεργασίας των μελών του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του ΚΕΓ. Συγκεντρώνει τα εξεταστικά θέματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εξεταστικές περιόδους 2015-2018 για τα επίπεδα Γ1 («Πολύ Καλή Γνώση») και Γ2 («Άριστη Γνώση»). Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τις σωστές απαντήσεις στις δεξιότητες της κατανόησης γραπτού λόγου, της χρήσης γλώσσας και της κατανόησης προφορικού λόγου καθώς και με τα κείμενα που ακούγονται στα ηχητικά αρχεία για την κατανόηση προφορικού λόγου.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ

Ηχητικά αρχεία Γ1 και Γ2
Δείγματα εξεταστικών θεμάτων


Υλικό προετοιμασίας των υποψηφίων εναρμονισμένο με τα επίπεδα ελληνομάθειας, διατίθεται σε μορφή βιβλίου για τα επίπεδα Β2 και Γ1.

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2.

(Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Παπαχατζή, Δ. Τζιμώκας, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα), ISBN978-960-7779-61-8, σελ. 160.
Αποτελεί πρακτική εφαρμογή των αρχών του νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος για το επίπεδο Β2 («Καλή Γνώση»). Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων, καθένα από τα οποία εξετάζει τις δεξιότητες: (α) κατανόηση γραπτού λόγου, (β) χρήση γλώσσας, (γ) κατανόηση προφορικού λόγου, (δ) παραγωγή γραπτού λόγου, και (ε) παραγωγή προφορικού λόγου. Τα δείγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να εξοικειώσουν τους υποψήφιους με τη δομή των Εξετάσεων Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο και για αυτόνομη μελέτη.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.
Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Γ1

(Θ. Δαλπαναγιώτη, Α. Μπιρμπουτζούκη, Κ. Σισμανίδου, Π. Δαγκόπουλος, Μ. Δημητρακοπούλου, Ε. Κόντα), ISBN978-960-7779-74-8, σελ. 191.
Το υλικό είναι εναρμονισμένο με τις προδιαγραφές του νέου αναλυτικού εξεταστικού προγράμματος, που ακολουθεί το ΚΕΠΑ (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, ελληνική μετάφραση του Common European Framework).

Περιλαμβάνει τέσσερα πλήρη δείγματα εξεταστικών θεμάτων, καθένα από τα οποία εξετάζει τις δεξιότητες:
(α) κατανόηση γραπτού λόγου,
(β) χρήση γλώσσας,
(γ) κατανόηση προφορικού λόγου,
(δ) παραγωγή γραπτού λόγου, και
(ε) παραγωγή προφορικού λόγου.

Τα δείγματα είναι ειδικά σχεδιασμένα, για να εξοικειώσουν τους υποψήφιους με τη δομή των Εξετάσεων Ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως διδακτικό εργαλείο και για αυτόνομη μελέτη.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώΕπιπλέον υποστηρικτικό υλικό

Επιπλέον δείγματα εξεταστικών θεμάτων όλων των επιπέδων Ελληνομάθειας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εξεταστικά θέματα παλαιών επιπέδων Ελληνομαθειας.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διαθέτει υλικό που αφορά θέματα των παλαιών επιπέδων Ελληνομάθειας (Α-Β-Γ-Δ) που ίσχυαν έως το 2010 και συγκεκριμένα της εξεταστικής περιόδου 2001.Θέματα για την εξάσκηση των υποψηφίων Α΄ Επίπεδο (&CD)

Η σειρά αυτή απευθύνεται σε διδάσκοντες, σε μαθητές, σε υπεύθυνους κέντρων διδασκαλίας γλωσσών και έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν τη δομή των θεμάτων και τους τύπους των ερωτήσεων των εξεταστικών δοκιμασιών για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας σε κάθε επίπεδο και δεξιότητα(παλαιά επίπεδα: Α,Β,Γ,Δ). Αποτελείται από τέσσερα τεύχη, ένα για κάθε επίπεδο. Το κάθε τεύχος περιέχει:

10 θέματα για την κατανόηση προφορικού λόγου
10 θέματα για την κατανόηση γραπτού λόγου
10 θέματα για την παραγωγή γραπτού λόγου
10 θέματα για την παραγωγή προφορικού λόγου

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώ.
Θέματα για την εξάσκηση των υποψηφίων Δ΄ Επίπεδο (& CD)

Η σειρά αυτή απευθύνεται σε διδάσκοντες, σε μαθητές, σε υπεύθυνους κέντρων διδασκαλίας γλωσσών και έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν τη δομή των θεμάτων και τους τύπους των ερωτήσεων των εξεταστικών δοκιμασιών για την πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας σε κάθε επίπεδο και δεξιότητα (παλαιά επίπεδα: Α,Β,Γ,Δ). Αποτελείται από τέσσερα τεύχη, ένα για κάθε επίπεδο. Το κάθε τεύχος περιέχει:

10 θέματα για την κατανόηση προφορικού λόγου
10 θέματα για την κατανόηση γραπτού λόγου
10 θέματα για την παραγωγή γραπτού λόγου
10 θέματα για την παραγωγή προφορικού λόγου

Για να παραγγείλετε το βιβλίο πατήστε εδώΤο υλικό αυτό μπορεί να σας βοηθήσει στην προετοιμασία, αλλά θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι η τυπολογία (μορφή) των ασκήσεων των εξεταστικών θεμάτων από τον Μάιο του 2011 και εξής είναι διαφορετική. Για να ενημερωθείτε για την αντιστοιχία των επιπέδων πατήστε εδώ.Τελευταία ανανέωση: 13/07/2022 10:26